×
خانه » محصول » طرح احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی 8500 متری

طرح احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی 8500 متری

 • 0 : تعداد ثبت سفارش
 • بخش مرتبط : گردشگری
 • حجم فایل : 45
 • 1398 : آخرین بروزرسانی
 • فایل قابل ارائه : پی دی اف
 • 43,000 تومان

  طرح احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی 8500 متری

  در چشم انداز بیست ساله توسعه کشور در بحث رفاه و تأمین اجتماعی، تصویر جامعه ایران در افق بیست ساله چنین است:
  • برخوردار از سلامت، رفاه و امنیت، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، تحکیم بنیان‌های مستحکم نهاد مقدس خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب
  • توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی
  • دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه)، با تأکید بر جنبش نرم افزاری و خدمات علم، رشد پر شتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
  • الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام، با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره)
  • دارای تعامل سازنده با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت
  امروزه مفهوم شهرها بدون مراکز تفریحی و گردشی مؤثر در اشکال گوناگون آن دیگر قابل تصور نیست. پیامدهای توسعه شهری و پیچیدگی‌های معضلات زیست محیطی آن‌ها موجودیت مراکز تفریحی و گردشی و گسترش آن برای همیشه اجتناب ناپذیر کرده‌اند. شهرها به عنوان کانون‌های تمرکز فعالیت و زندگی انسان‌ها برای اینکه بتوانند پایداری خودرا تضمین کنند چاره پیکره یگانه شهرها در متابولیسم آن‌ها نقش اساسی دارند که کمبود آن‌ها می‌تواند اختلالات جدی در حیات شهری به وجود آورد. توجه به مراکز تفریحی و گردشی به طور عام به عنوان ریه‌های تنفسی شهرها تعریف اغراق آمیزی از کارکرد آن نیست. بلکه این شبیه بیان کننده حداقل کارکرد آن در مفهوم اکولوژیک شهرها به شمار می‌رود.
  این فضاها هم از دیدگاه تأمین نیازهای زیست محیطی شهرنشینان و هم از نظر تأمین فضاهای فراغتی و بستر ارتباط و تعامل اجتماعی آن جایگاهی در خور اهمیت دارد. در اینجا به مهم‌ترین کارکردهای آن در شهرها اشاره می‌شود.
  1. کارکرد تفریحی: فضاهای تفریحی نظیر رستوران‌ها بهترین محل برای آرامش و رفع خستگی هستند. امروزه کارکرد تفریحی این مجموعه‌ها جایگزین بخشی از کارکردهای تفریحی خانواده روابط همسایگی و محلی، بازار و … شده است.
  2. کارکرد ارتباطی: این مجموعه‌ها زمینه ساز روابط نانوشته سازمان یافته‌ای هستند که با توجه به نیازهای اقشار مختلف اجتماعی شکل می‌گیرد. و دوام می‌یابد.
  منظور از کیفیت زندگی توجه به شاخصهای اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و محیطی روانی و … در رو وجه عینی (کمی) ذهنی (کیفی) در روند برنامه ریزی شهری است. مثل شرایط تحصیل بهتر کیفیت دسترسی کیفیت مسکن کیفیت فضاهای گذران اوقات فراغت ایجاد فرصت‌هایی برای کنش متقابل اجتماعی و فرصت‌های اجتماعی (اشتغال رفاه مشارکت اجتماعی و …) جوهره اصلی کیفیت زندگی شهری تأمین نیازهای روانی و عاطفی و اجتماعی شهروندان (مثل نیاز به امنیت زیبایی، آرامش خاطر تعلق اجتمایی شادی تفریح و … ناقص خواهد بود. کیفیت زندگی شهری در بر گیرنده ابعاد روانی است که شاخص‌هایی همچون رضایت و شادی و امنیت را در بر می‌گیرد. لذا از این منظر آن را رضایت اجتماعی نیز می‌نامند. و بر اساس آن با شاخص‌های دسترسی به فرصت‌های اجتماعی مثل شغل، ثروت و اوقات فراغت توجه می شودبرخی این واژه را مترادف با رفاه و عده‌ای دیگر آن را بیانی از رفاه می‌دانند. که با میزان کالاهای عمومی و نحوه توضیع آن‌ها مشخص می‌شود. یکی از معیارهای ارزیابی کیفیت زندگی شهری در شهرها فضای باز و سبز عمومی می‌باشد که از زیر معیارهای اصلی شاخص اجتماعی کیفیت زندگی می‌باشد.
  امروزه نقش و اهمیت فضاهای تفریحی در کیفیت زندگی به طور چشمگیری رو به افزایش است. به همین جهت، در اکثر کشورها، فضاهای باز و تفریحی جزء لاینفک تصمیمات برنامه ریزی کاربری زمین به شمار می‌آیند.
  در بررسی اثرات روانی – اجتماعی مراکز تفریحی و گردشی باید گفت که انسان، در هر شرایطی روزانه به چند ساعت فضای ساکت و آرام نیاز دارد. که مراکز تفریحی و گردشی می‌تواند این فضا را تأمین نماید. همچنین از مهم‌ترین اثرهای مراکز تفریحی و گردشی در شهرها، کارکرد زیست محیطی آن‌هاست که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده است و با آثار سوء گسترش صنعت و کاربردی نادرست تکنولوژی مقابله کرده، سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها می‌شود. همچنین به عنوان یکی از مباحث مهم و کاربدری در دیگر کشورها تبدیل شده است به طوری که هر ساله مساحت زیادی از زمینهای شهری آن‌ها به این کاربری بسیار مهم اختصاص داده می‌شود.
  در یک تقسیم بندی کلی می‌توان آثار اجتماعی ناشی از ایجاد و گسترش مراکز تفریحی و گردشی شهر را به صورت زیر ارائه کرد:
  1. آثار جامعه شناختی
  2. آثار فرهنگی
  3. آثار روانشناختی (روحی روانی) با نظر به مطالب ارائه شده به معرفی آثار مطلوب و نا مطلوب فضاهای باز، مراکز تفریحی و گردشیی از منظر جامعه شناختی، فرهنگی و روانشناختی بر روی شهروندان می‌پردازیم.

  اثرات روحی و روانی مراکز تفریحی و گردشی بر کیفیت زندگی

  فطرت انسان به گونهای آفریده شده است که توانایی‌های بسیاری دارد و این توانایی‌ها بدون ارتباط با زیبایی‌های طبیعی که در زندگی شهری که همان فضاهای باز، مراکز تفریحی و گردشی، پارک‌ها و مراکز تفریحی می‌باشند به افسردگی و خمودی می‌گراید و بالطبع در پرتو بهره مندی از مراکز تفریحی و گردشی خلاقیت‌های انسان شکوفه می‌گردد. و انسان راه تکامل را در زندگی خود می‌پیماید. اگرچه بیشتر شهروندان مقیم شهر از مزایا و تاثیرات غیر مستقیم فضاهای باز، مراکز تفریحی و گردشی بر زندگی خود آگاه نیستند اما این تأثیر و کنش متقابل میان برخورداری از مراکز تفریحی و گردشی و عدم بر خورداری از آن بر زندگی آن‌ها توسط پژوهش‌های گوناگونی به اثبات رسیده می‌باشد. به عنوان مثال در میان نوشته‌های علما و احادیث و قرآن کریم نیز به این موضوع اشاره شده است از مجموعه آیات و احادیث چنین به دست می‌آید که:
  1. رفتن به مراکز تفریحی و گردشی غم‌های انسان را می‌زداید. به او آرامش بخشیده و اورا شاد وخوشحال می‌کند.
  2. بهره مندی از مراکز تفریحی و گردشی حالت یاس و نومیدی را از انسان دور کرده و شور و امیدی در او ایجاد و یا تقویت می‌کند.
  3. مراکز تفریحی و گردشی تاثیری قابل توجه در درمان بیماری‌های روحی و روانی دارد به طوری که این مشکلات با نگاه کردن به فضا و مناظر سرسبز و قدم زدن و نفس کشیدن در این محیط‌ها از میان می‌رود.
  4. ارتباط با مراکز تفریحی و گردشی موجب نشاط و موجب انگیزه برای حرکت به سوی تعالی و تکامل است.

  نقش پروژه در اشتغال

  گسترش فضاهای باز جمعی و ایجاد مراکز فراغتی، تفریحی مدرن, درکنار ایجاد شغل و اشتغال زایی یکی از اهداف مهم برنامه ریزان مدیریت کلان شهرهای جامعه می‌باشد. با این توصیف این مجموعه گامی در عرصه اشتغال و رفاه عمومی خواهد برداشت. در این مجموعه حداقل 21 نفر به طور مستقیم مشغول به فعالیت خواهند شد.

  این طرح توجیهی مبتنی بر متن میباشد. کلیه محاسبات اقتصادی و شاخص های مالی براساس آخرین ضوابط و دستورالعملها و بر پایه قیمتهای روز تهیه شده است در بخش های دیگری مباحث معرفی و بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است

  عنوان پروژه : احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی
  مساحت زمین : 8500 متری مربع
  میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 56,403,783 هزار ریال
  قیمت مبنای دلار : 14000 تومان
  آخرین تاریخ بروزرسانی طرح : 1398

  5/5 ( 1 امتیاز )

  دانلود طرح احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی 8500 متری

  این طرح توجیهی مبتنی بر متن میباشد. کلیه محاسبات اقتصادی و شاخص های مالی براساس آخرین ضوابط و دستورالعملها و بر پایه قیمتهای روز تهیه شده است در بخش های دیگری مباحث معرفی و بازار نیز مورد توجه قرار گرفته است.

  شما میتوانید برای دریافت این بسته با پرداخت هزینه و دریافت محصول بر روی گزینه "افزودن به سبد خرید" اقدام فرمایید و لینک دانلود این بسته را پس از پرداخت آنلاین دریافت نمائید.

  محتوای اصلی این طرح توجیهی شامل موارد ذیل است:

  فصل اول: چکیده مطالعات فنی – اقتصادی مالی
  معرفی طرح
  مدت زمان اجراي طرح
  برآورد هزينه اجراي طرح
  فصل دوم: معرفی طرح و محصولات
  معرفی طرح
  تفاوت اقامتگاه‌های بوم گردی با هتل و مهمانپذیر
  خدمات قابل ارائه
  سابقه طرح در ایران
  توسعه بوم گردی درآینده
  الزامات و شرایط عمومی اقامتگاه‌های بوم گردی
  انواع اقامتگاه‌های بوم گردی
  آشنایی کلی با این کسب وکار و تحولات آن
  اهداف اجرای مجموعه بوم گردی
  خدمات مختلف طرح
  نقش پروژه در تأمین رفاه اجتماعی
  اثرات روحی و روانی مراکز تفریحی و گردشی بر کیفیت زندگی
  نقش پروژه در اشتغال
  فصل سوم: مطالعه فنی و بررسی هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح
  هدف از اجرای طرح
  هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح
  هزینه‌های زمین و ساختمان سازی
  زمین و محوطه سازی
  هزینه تجهیزات
  جمع بندی هزینه‌های سرمایه گذاری ثابت طرح
  هزینه‌های سالیانه
  وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال
  برآورد هزینه سالیانه آب، برق و گاز
  تعمیر و نگهداری
  هزینه استهلاک
  برآورد هزینه‌های اداری، توزیع، فروش و تبلیغات
  سرمایه درگردش مورد نیاز طرح
  برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه‌ها
  برآورد درآمدهای حاصله از طرح

  فهرست جداول

  جدول برنامه سالیانه خدمات و فروش در ظرفیت کامل
  جدول هزینه‌های زمین
  جدول هزینه‌های ساختمان‌سازی
  جدول وسایل و اثاثیه
  جدول هزینه تجهیزات
  جدول تاسیسات
  جدول جمع‌بندی سرمایه‌گذاری ثابت طرح
  جدول هزینه سالیانه نیروی انسانی خدماتی
  جدول هزینه سالیانه مواد اولیه طرح
  جدول مصرف سالیانه انرژی
  جدول تعمیر و نگهداری
  جدول هزینه استهلاک
  جدول سرمایه در گردش
  جدول هزینه خدمات سالانه
  جدول منابع سرمایه گذاری طرح
  جدول ظرفیت خدماتی طرح
  جدول میزان فروش طرح
  جدول پیش بینی عملکرد سود و زیان طرح
  جدول پیش بینی برنامه زمان بندی اجرای طرح (Critical Path Method)

  این دوره مناسب چه افرادیست ؟

  • مناسب افرادی که دوست دارند کاری جدید یاد بگیرند
  • مناسب افراد کم دانش در خصوص احداث واحد بوم گردی وگردشگری روستایی
  • مناسب سرمایه گذاران جهت اطلاع از وضعیت سرمایه گذاری ، اخذ مجوز ، تسهیلات و...

  مدرس این دوره

  تیم تولید محتوا - طرح مارکت

  تماس با ما

  برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید

  نقد و بررسی‌ها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “طرح احداث واحد بوم گردی و گردشگری روستایی 8500 متری”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *