×

دسته: گلخانه

17 اسفند 1398

گلخانه فلفل دلمه ای

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
17 اسفند 1398

گلخانه گل رز

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
17 اسفند 1398

کشت توت فرنگی گلخانه ای

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
17 اسفند 1398

توت فرنگی گلخانه ای و انواع آن

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
14 اسفند 1398

مراقبت از زعفران و پیاز زعفران

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
14 اسفند 1398

کشت زعفران به روش آیروپونیک

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
13 اسفند 1398

مزایا و معایب کشت آیروپونیک

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
13 اسفند 1398

گیاه شناسی گوجه

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
13 اسفند 1398

علت ترک خوردن گوجه گلخانه ای

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
13 اسفند 1398

عوامل کنترل و ریزش گل در گوجه فرنگی

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
13 اسفند 1398

آیروپونیک یا هواکشت چیست ؟

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
13 اسفند 1398

گرمای موردنیاز برای گلخانه گوجه فرنگی

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
13 اسفند 1398

مدیریت نور در گلخانه گوجه فرنگی

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
13 اسفند 1398

آشنایی با بستر مناسب برای کشت گیاهان گلخانه ای

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
13 اسفند 1398

گلخانه هیدروپونیک گوجه

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
13 اسفند 1398

تجهیزات مورد نیاز برای احداث گلخانه گوجه

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
13 اسفند 1398

آفات و بیماری های گوجه فرنگی

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
13 اسفند 1398

کود مناسب برای گلخانه گوجه فرنگی

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
13 اسفند 1398

نشاء خیار گلخانه ای

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
13 اسفند 1398

زمان برداشت گوجه فرنگی گلخانه ای

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
13 اسفند 1398

ساختمان گلخانه گوجه

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
12 اسفند 1398

خاک مناسب برای پرورش گوجه

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
12 اسفند 1398

روش های هرس بوته خیار

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
12 اسفند 1398

شرایط لازم برای پرورش گوجه فرنگی

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
12 اسفند 1398

مشکلات صادرات گوجه فرنگی گلخانه ای

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
12 اسفند 1398

شرایط دمایی گلخانه خیار

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
12 اسفند 1398

علائم کمبود عناصر غذایی در گیاه گوجه فرنگی

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
12 اسفند 1398

تولید نشاء گوجه فرنگی

طرح مارکت - تیم تولید محتوا
12 اسفند 1398

آفات و بیمارهای گلخانه خیار

تیم تولید محتوا - طرح مارکت
12 اسفند 1398

عوامل موثر بر جوانه زنی بذر گوجه

طرح مارکت - تیم تولید محتوا