×
خانه » مقالات » مبانی محاسبات طرح توجیهی
30 Apr 2019

مبانی محاسبات طرح توجیهی

مبانی محاسبات طرح توجیهی

ایجاد و توسعه و انگیزه های سرمایه گذاری صنعتی میتواند جاذبه و هدایت سرمایه ها و منابع داخلی به سمت توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و به طبع ان افزایش تولید ناخالص ملی – ارتقا درآمد سرانه – و نهایتا توسعه اقتصادی و صنعتی و اجتماعی و گسترش رفاه عمومی مردم را به همراه داشته باشد.
در این مهم وزارت صنایع و جهاد کشاورزی و بانکهای پرداخت کننده اعتبارات و تسهیلات بانکی در جهت ایجاد و احداث واحدهای مذکور نقش اساسی را ایفا مینمایند .
واحدهای خدمات مهندسی مشاور نیز نقش رابط در ایجاد اینگونه واحدها بوده و برای طراحی و ایجاد واحدهای صنعتی و اقتصادی نقش بسیار مهمی داشته و دارند .
در این مجموعه برای محاسبه طرحهای مذکور براساس متن درخواست سازمانهای متبوع همچون :
۱- وزارت صمت جمهوری اسلامی ایران
۲- وزارت جهاد کشاورزی جمهوری سلامی ایران
۳- وزارت کار و امور اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
۴- بانکهای اعطا کننده اعتبار همچون :
۴-۱- بانک ملی ایران
۴-۲- بانک تجارت
۴-۳- بانک ملت
۴-۴- بانک صادرات ایران
۴-۵- بانک رفاه
۴-۶- بانک توسعه صادرات
۴-۷- بانک توسعه تعاون
۴-۸- پست بانک
۴-۹- بانک انصار
۴-۱۰- صندوق کارآفرینی امید
۴-۱۱- سایر موسسات اعتباری مالی
طرز محاسبه طرحهای اقتصادی و صنعتی و صنایع روستایی براساس فهرست بهای ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور ( سازمان برنامه و بودجه کل کشور) و با قیمتهای اعلامی به نوع بسیار ساده و روان تهیه و تدوین گردیده است تا سرمایه گذاران و مهندسین مشاور صنعتی و اقتصادی بتوانند ازان بهره برداری نمایند و در این مجموعه چند نمونه از اخرین نمونه طرحهای وزارت صنایع – وزارت جهاد کشاورزی – بانک ملی ایران وکارافرینان در ضمیمه تقدیم کارشناسان محترم گردیده است تا بتوانند ازان استفاده نمایند.
امیدواریم این مجموعه بتواند نیاز همکاران عزیز در واحدهای خدمات مهندسی و مهندسین مشاور طرحهای صنعتی و کشاورزی و صنایع روستایی را یراورده ساخته و بتوانند از این مجموعه نهایت استفاده و بهره برداری را بنمایند

مبانی مالی محاسبات طرحهای اقتصادی صنعتی 

برای محاسبه اقتصادی طرحهای صنعتی برابر فرمولهای ذیل عمل میگردد که جهت استحضار کارشناسان محترم اقتصادی بررسی کننده طرحها اختصارا اعلام میگردد لازم به توضیح است که مبالغ اعلامی بر اساس قیمت های مندرج در فهرست بهای سال ۱۳۹۸ – ۱۳۹۹ محاسبه گردیده است .

 الف : هزینه های تولید

۱- حقوق و دستمزد
مبنای حقوق ماهانه مشاغل مختلف به قرار ذیل در نظر گرفته شده است:

 ردیف     شغل                         متوسط حقوق ماهانه ( هزار ریال )
۱     مدیر کارخانه یا سرپرست                   ۸۵۰۰۰
۲     مهندس تولید یا مسئول فنی              ۴۵۰۰۰
۳     تکنسین فنی                                   ۲۹۰۰۰
۴     کارگر ماهر                                       ۱۹۰۰۰
۵     کارگر ساده تولیدی                            ۱۶۰۰۰
۶     کارمند اداری و مالی                          ۲۵۰۰۰
۷     کارگر ساده و خدمات                          ۱۶۰۰۰

توجه۱ : در صورتیکه هر نوبت کاری بیش از ۸ ساعت باشد به ازای هر ساعت اضافه کار پرسنل تولیدی و تکنسینهای فنی ۴۰% درصد به قیمت دستمزد روزانه آنان اضافه میگردد
توجه۲ : جهت محاسبه حقوق و دستمزد ماهانه در ۱۴ ماه ضرب میگردد ( پاداش ، اضافه کاری – عیدی و غیره ) بعد از جمع حقوق سالیانه ۲۳% بابت بیمه تامین اجتماعی و یا بازنشستگی اضافه شده و نهایتا حقوق سالیانه بر مبنای ۴/۱۶% در صد محاسبه میگردد.

۲- هزینه انواع انرژی:
به ازای واحد مصرفی بصورت زیر محاسبه میگردد:

نوع انرژی     واحد سنجش     بها واحد( ریال)
برق            کیلو وات ساعت           ۴۵۰
آب                 متر مکعب                ۲۵۰
گاز طبیعی      متر مکعب                ۴۵۰
گازوییل               لیتر                    ۱۶۰
بنزین                  لیتر                   ۸۵۰
مازوت                 لیتر                   ۱۰۵

توجه ۱: متوسط هر لیتر گازوئیل و مازوت جهت تامین سوخت واحد تولیدی با احتساب هزینه حمل و نقل منظور شده است
توجه ۲ : آب در شرایطی خریداری میگردد که فرض امکان خرید آن موجود باشد و هزینه آن جزء هزینه های انواع انرژی محسوب میگردد

طبق مبانی فنی در صورتیکه مصرف روزانه آب کمتر از ۲۵ متر مکعب لوله کشی تامین میگردد و برای بیشتر از آن بایستی اقدام به حفر چاه نمود.

۳- برآورد هزینه استهلاک:
نرخ استهلاک انواع دارایی های ثابت به روش مستقیم و بصورت زیر منظور میگردد:

ردیف     انواع داراییهای ثابت             درصد در سال
۱     ماشین آلات و تجهیزات تولید              ۱۰
۲     تاسیسات عمومی                           ۱۰
۳     وسائل حمل و نقل                           ۱۰
۴     ساختمان و محوطه سازی                 ۵
۵     اثاثیه اداری                                     ۲۰
۶     هزینه های قبل از بهره برداری            ۲۰
۷     هزینه های پیش بینی نشده             ۱۰

۴- هزینه تعمیرات و نگهداری :
بر اساس جدول زیر بر آورد میگردد:

ردیف     انواع داراییهای                    ثابت درصد در سال
۱     ماشین آلات و تجهیزات تولید                 ۵
۲     تجهیزات و تاسیسات عمومی              ۱۰
۳     وسائل حمل و نقل                             ۱۰
۴     ساختمان و محوطه سازی                    ۲
۵     اثاثیه اداری                                       ۱۰
۶     هزینه های قبل از بهره برداری              ۵۰

 ۵- سایر ضرایب مربوط به هزینه های تولید :

عبارتند از:

الف: هزینه های غیر پرسنلی دفتر مرکزی در هرسال معادل ۹۱۰۰ هزار ریال برآورد میگردد.
ب: هزینه های فروش معادل ۵% ارزش سالیانه محصولات تولیدی در نظر گرفته میشود.
پ: هزینه های حمل و نقل معادل ۵% ارزش سالیانه محصولات تولیدی در نظر گرفته میشود.
ج: هزینه بیمه سالیانه کارخانه معادل ۰۰۲% درصد سرمایه گذاری ثابت در نظر گرفته میشود.
چ: هزینه های پیش بینی نشده معادل ۵/۳% مواد فوق در نظر گرفته میشود.
د: تعدیل فروش سالیانه بطور متوسط ( صفر ) بر آورد میگردد.

ب: سرمایه گذاری ثابت

۱- هزینه زمین:
با فرض امکان خرید زمین با حداقل تاسیسات زیر بنایی برای هر متر مربع ۴۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۲ برآورد میگردد.
۲-هزینه های ساختمان :
برابر جدول زیر برآورد میگردد:

ردیف     نوع ساختمان                                         بهای هر متر مربع به هزار ریال
۱     سالن تولید بصورت سوله                                                  ۱۲۰۰۰
۲     سالن تولید( سوله) برای صنایع غذایی                                ۱۵۰۰۰
۳     انبار مواد اولیه محصول و قطعات یدکی                                 ۱۰۰۰۰
۴     آزمایشگاه                                                                      ۱۸۰۰۰
۵     تعمیرگاه و تاسیسات                                                       ۹۰۰۰
۶     ساختمانهای اداری                                                          ۱۸۰۰۰
۷     نماز خانه، غذاخوری، سرایداری                                         ۱۵۰۰۰
۸     ساختمان سردخانه                                                         ۱۲۵۰۰

۲- محوطه سازی:

بصورت زیر برآورد میگردد:

الف: تسطیح و خاکبرداری به عمق ۳۰ سانتی متر ۶۵۰۰۰ ریال هر متر مربع
ب: آسفالت و پیاده رو سازی به ازای هر متر مربع ۲۲۰۰۰۰۰ ریال
ج: فضای سبز به ازای هر متر مربع ۱۶۰۰۰۰۰ ریال
د: حصار کشی :
۱- بلوک سیمانی هر متر مربع ۹۰۰۰۰۰ ریال بر آورد میگردد.
۲- آجر و سیمان و نرده آهن به ارتفاع ۲ متر مربع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال برآورد میگردد.
هـ : روشنایی محوطه :
به ازای هر چراغ پایه بلند محوطه که هشتاد متر ربع را نیمه روشن نماید معادل ۳۲۰۰۰۰۰  ریال در نظر گرفته میشود.

۳- تاسیسات عمومی

الف: برق رسانی
به ازای هر کیلو وات انشعاب بطور متوسط ( با در نظر گرفتن تابلو، سیم کشی داخلی ، ترانس و غیره ) ۶۵۰۰ هزار ریال هزینه بر آورد میگردد.
توضیح مهم : به ازای هر کیلو وات ۶۵۰۰۰۰۰ ریال هزینه منظور میگردد.

ب: تاسیسات آب رسانی

درصورتیکه آب خام مورد نیاز روزانه ( با احتساب ۲۰% اضافی ) کمتر از ۲۵ متر مکعب باشد تامین آب از طریق لوله کشی فرض گردیده و حق انشعاب و هزینه لوله کشی کل کارخانه با انشعاب ۱۰۵۰۰ هزار ریال برآورد میگردد.

توضیح: منبع ذخیره آب
۱- مخازن هوایی : به ازای هر متر مکعب حجم ذخیره سازی ۹۶۵۰۰ هزار ریال تا ۱۵۰ متر مکعب گنجایش محاسبه میگردد .
۲- مخازن زمینی : به ازای هر متر مکعب حجم ذخیره سازی و نصب پمپ آب ۲۵۰۰۰۰۰ هزار ریال محاسبه میگردد.
۳- حفر چاه : به ازای هر متر عمق چاه هزینه لوله گذاری و نصب پمپ ۱۲۰۰ هزار ریال محاسبه میگردد که حداقل هزینه مربوط میبایست مبلغ ۸۵۰۰۰۰ هزار ریال محاسبه گردد . عمق چاه بصورت ذیل تخمین زده میشود:

 ردیف     آب خام مورد نیاز (متر مکعب در روز)     عمق چاه (متر)
۱                    ۲۵ الی ۳۵                                       ۳۰
۲                    ۳۵ الی ۵۰                                       ۵۰
۳                     ۵۰ الی۶۰                                       ۷۰
۴                      ۶۰ به بالا                                      ۱۰۰
برای مصارف بیشتر از ۶۰ متر مکعب در روز، میزان آب مورد نیاز با احداث یک چاه عمیق تامین میگردد.

۴- تصفیه فیزیکی
آب خام مورد نیاز واحد بعد از بیرون آمدن از چاه چند مرحله به وسیله فیلتر شنی مورد تصفیه فیزیکی قرار گرفته و به منابع ذخیره آب منتقل خواهد شد. برای کلیه مراحل تصفیه فیزیکی آب به ازای هر متر مکعب آب مورد نیاز روزانه معادل ۳۵۰ هزار ریال سرمایه گذاری در نظر گرفته میشود

د: تاسیسات سوخت رسانی
۱-گاز طبیعی:

به ازای هر متر مکعب در ساعت جهت حق ا نشعاب، لوله کشی، فشار شکن، کنتور و سایر تاسیسات مورد نیاز بطور متوسط معادل ۱۷۵ هزار ریال در نظر گرفته میشود.

۲- گازوئیل و مازوت :
به ازای هر متر مکعب حجم ذخیره سازی و پمپاژ ۲۶۶ هزار ریال هزینه جهت خرید و نصب کل سیستم مذکور برآورد میگردد.

هـ : گرمایش و سرمایش ساختمانی

ردیف     شرح کالا و خدمات                                                                قیمت ( هزار ریال )
۱     بخاری صنعتی جهت سالن تولید هر دستگاه                                        ۴۹۰۰۰
۲     لوله کشی و نصب شوفاژ جهت ساختمان اداری و رفاهی هر متر مربع        ۶۵۰
۳     حداقل هزینه لوله کشی و نصب شوفاژ جهت ساختمان اداری و رفاهی       ۱۸۰۰۰
۴     کولر آبی ۴۰۰۰ با هزینه نصب در واحد اداری، رفاهی هر دستگاه                ۱۴۰۰۰
۵     کولر آبی ۶۰۰۰ با هزینه نصب جهت سالن تولید هر دستگاه                      ۲۱۰۰۰
۶     سیستم تهویه سالن تولید ( هر دستگاه )                                             ۸۵۰۰۰

و: برجهای خنک کننده
برای هر متر مکعب در هر ساعت آب چرخشی معادل ۹۰۰ هزار ریال سرمایه گذاری جهت احداث برج با موتورخانه و لوله کشی و نصب پیش بینی میگردد.

ز: تصفیه شیمیایی آب ( بدون املاح )
بر اساس آب بدون املاح جبرانی ( با احتساب ۲۰% درصد اضافی ) به ازای هر متر مکعب در ساعت معادل ۱۲۲۵۰ هزار ریال بر آورد میگردد.

ح: دیگ بخار
برای دیگ بخار کمتر از ۴ تن در ساعت هزینه دیگ با کلیه متعلقات مربوطه و نصب و لوله کشی برای تولید هر تن بخار اشباع در ساعت ۳۲۵۰۰۰ هزار ریال و برای بیشتر از آن معادل ۱۶۴۸۰۰ هزار ریال برآورد میگردد.

ط: سیستم چرخش روغن داغ
با احتساب ۲۰% اضافی از مقدار مورد نیاز در اطلاعات ورودی به ازای هر مگا ژول در ساعت معادل ۱۸۰ هزار ریال در نظر گرفته میشود.

ی: فاضلاب ( پس آب)
۱- در حالت عمومی بصورت چاه معادل ۵۲۰۰ هزار ریال محاسبه میگردد.
۲- در صورتیکه نیازمند تصفیه شیمیایی باشد علاوه بر هزینه حالت عمومی معادل ۱۲۶۰۰ هزار ریال محاسبه میگردد.

ک: اطفای حریق و وسائل ایمنی
به ازای هر کپسول آتش نشانی ۳۵۰۰ هزار ریال  برآورد میگردد.
در صورتیکه سیستم اطفای حریق بصورت مرکزی باشد معادل ۸۲۶۰۰۰ هزار ریال بطور متوسط پیش بینی میگردد

مطلب پیشنهادی  بیزینس پلن چیست و چگونه باید آن را نوشت؟

ل: هوای فشرده
مبلغ ۷۰۰۰ هزار ریال منظور میگردد ( با ضریب ۴۰% درصد پلوس ۴ ساله)

م: باسکول
باسکول ۶۰ تنی با کفی فولادی با سیستم توزین ثبت الکترونیکی معادل ۸۱۰۰۰۰ هزار ریال پیش بینی میگردد

ن : سیستم ارتباطی
به ازای هر خط تلفن ۲۱۰۰ هزار ریال برای واحد های کمتر از ۲۵ نفر ۲ خط تلفن و برای بیشتر از آن ۳ خط در نظر گرفته میشود.

س: سایر اقلام

۱-وسایل حمل و نقل
قیمت خرید هر یک از دستگاههای حمل و نقل در جدول زیر اعلام میگردد:

ردیف     نوع وسیله نقلیه     قیمت هر دستگاه ( میلیون ریال )
۱     اتومبیل                                ۹۵۰
۲     وانت ۲ تنی                           ۷۰۰
۳     وانت ۴ تنی                           ۹۰۰
۴     کامیون ۱۰ تنی                      ۵۵۰۰
۵     لیفتراک ۱ تنی برقی                ۲۵۰۰
۶     لیفتراک ۲ تنی برقی                ۳۲۰۰
۷     لیفتراک سرد خانه ای برقی      ۲۵۰۰
۸     لیفتراک ۲تنی گازوئیلی            ۳۲۰۰
۹     لیفتراک ۳ تنی گازوئیلی           ۳۸۰۰
۱۰     تراکتور صنعتی با بیل             ۲۵۰۰
۱۱     لودر( با بیل ۲ متر مکعبی)     ۹۰۰۰

۲-ماشین آلات و تجهیزات اصلی ( فرآیند تولید، آزمایشگاه و تعمیر گاه )
موارد ذیل باید در نظر گرفته شود:

الف: قیمت ماشین آلات داخلی با احتساب هزینه حمل
ب: قیمت ماشین آلات خارجی با قیمت (CIF) به اضافه ۱۵% قیمت CIF با بت هزینه های گمرکی و غیره.
ج: هزینه نصب ماشین آلات به اندازه ۵% قیمت تمام شده منظور گردد.

۳- وسائل اداری و رفاهی : حداقل ۱۵۰۰۰ هزار ریال در نظر گرفته شود.
۴- هزینه های پیش بینی نشده :
برای مجموع ارزش ماشین آلات و تجهیزات خط تولید- آزمایشگاه و تعمیر گاه و تاسیسات عمومی- وسائط نقلیه – زمین- ساختمان محوطه سازی و لوازم اداری معادل ۵/۳% درصد محاسبه میگردد.

۵- هزینه های قبل از بهره برداری:

الف: بابت هزینه های مطالعات مقدماتی، تهیه طرح توجیهی، جواز تاسیس واحد معادل ۴/۰% و دریافت مجوز های لازم جهت تاسیس و ثبت شرکت معادل ۹/۰% سرمایه گذاری ثابت منظور
میگردد.
ب: هزینه ثبت قراردادها و سایر هزینه های تسهیلات مالی:
۴/۰% میزان وام بانکی ( ۸% سرمایه در گردش )

ج- هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی پرسنل ، راه اندازی و بهره برداری آزمایش:
هزینه آموزش معادل حقوق و مزایای پرداختی معادل ۲% کل حقوق و مزایای سالیانه و هزینه مواد اولیه و انرژی مصرفی و حقوق و دستمزد برای ۱۵ روز کاری ( تولید آزمایشی) محاسبه میگردد.

د: هزینه های جاری در دوره اجرای طرح:
بمدت ۱۲ ماه منظور میگردد.
توجه: مدت اجرای طرحهای کوچک و متوسط صنعتی حداکثر ۲ سال در نظر گرفته میشود.

هـ : سایر هزینه های قبل از بهره برداری:
معادل۵/۳% اقلام فوق الذکر هزینه های قبل از بهره برداری منظور میگردد.

ج- سرمایه در گردش :

۱- مواد اولیه و قطعات مورد نیاز
برای مدت ۴۵ روز کاری مواد داخلی و ۱۰۰ روز کاری مواد خارجی محاسبه میگردد.
۲- حقوق و دستمزد کارکنان:
برای مدت ۰٫۲۵ سال معادل ۶۸ روز کاری محاسبه میگردد .
۳- انواع انرژی مورد نیاز :
برای مدت ۶۵ روز کاری محاسبه میگردد.
۴- هزینه های فروش :
برای مدت ۲۰ روز کاری در نظر گرفت و محاسبه میگردد.
۵- سایر هزینه ها :
۵% اقلام فوق الذکر بعنوان سایر هزینه های سرمایه در گردش محاسبه میگردد.

د: شرایط اخذ وام بانکی:

۱- چگونگی تامین سرمایه گذاری ثابت طرح بر اساس ۳ روش زیر انجام میپذیرد:
الف : بدون دریافت وام
ب : اخذ وام به میزان ۳۰ % سرمایه گذاری ثابت
پ : اخذ وام به میزان ۶۰ % سرمایه گذاری ثابت
۲- شرایط استفاده از وام بانکی :
الف :اخذ وام بانکی برای سرمایه گذاری ثابت با ۲ نرخ سود ۱۵ % و ۱۲ % ، ۱۸% ، ۹%، ۸%،۴ % و بطور سالیانه و اقساط ۵ ساله
ب : معادل ۸۰ % سرمایه گزاری در گردش با اقساط ۱ ساله (وام بانکی کوتاه مدت )

هـ : سایر ملاحظات مالی :

در نظر داشته باشید که در جداول مالی مالیات و سود سهام در نظر گرفته نشده اند.
در جداول مالی تعدیل فروش ( بابت محصولات مرجوعی ) و تعدیل موجودی مواد اولیه ( نقض – کالا در شرف ساخت ) در نظر گرفته نشده است .

” مبانی فنی محاسبات طرحها “

الف : شرایط عملیاتی :

شرح           درصد ظرفیت تولید
سال اول              ۷۰%
سال دوم             ۸۰%
سال سوم         ۹۰%
سال چهارم       ۱۰۰%
سال پنجم        ۱۰۰%
توضیح : روزهای کاری در سال تعداد نوبت کاری ونیز تعداد ساعات مفید در هر نوبت کاری جزء اطلاعات ورودی در نظر گرفته شود.

ب: مواد اولیه

مواد اولیه به دو صورت از داخل و خارج تامین میگردد که بصورت ذیل هزینه های آن در نظر گرفته میشود :

۱- مواد اولیه داخلی
اطلاعات لازم دریافت و بصورت زیر محاسبه میگردد :
قیمت واحد× مقدار = هزینه مواد مورد نیاز

۲- مواد اولیه خارجی:
قیمت واحد بر حسب دلار × مقدار = هزینه مواد مورد نیاز
توضیح: مقدار مواد اولیه و نرخ تبدیل ارز و درصد هزینه وارداتی جزء اطلاعات ورودی در نظر گرفته میشوند.

۳-محاسبه سایر مواد و مجموع هزینه سالیانه مواد
جمع مواد به تفکیک ریالی و ارزی مشخص میشود که ۵/۳% درصد از هزینه های فوق برای مواد غیر اصلی در نظر گرفته میشود و کل هزینه مواد با توجه به نرخ تبدیل ارز و به ریال مشخص میگردد.

ج: برآورد نیروی انسانی

۱- مدیر : به ازای کمتر از ۷۰ نفر پرسنل تولیدی یک نفر مدیر و بیشتر از آن مدیر در نظر گرفته میشود که یکی مدیر عامل و دیگری مدیر امور مالی واحد خواهد بود.
۲- پرسنل تولید : تعداد پرسنل بر اساس اطلاعات ورودی در نظر گرفته میشود.

توضیح ۱: انبار دار جزء پرسنل تولید در نظر گرفته میشود.
توضیح ۲ : در صنایع کوچک مهندس برای یک شیفت ولی سایر کارکنان بر اساس تعداد شیفت محاسبه میگردند .
توضیح ۳: برای وانت جهت تدارکات و اتوموبیل سواری راننده در نظر گرفته نمیشود و بمنظور رفت و آمد کلیه کارکنان نیز وسیله نقلیه خاصی در نظر گرفته نمیشوند. بایستی بر حسب تعداد نوبت کاری با توجه به وسیله نقلیه اضافی ( کامیون – تراکتور – لودر – لیفتراک ) راننده در نظر گرفت که جز ء کارکنان، هر خط تولید قلمداد خواهد شد.

۳- پرسنل فنی ( تعمیرات و تاسیسات ) : حداقل یک نفر در هر نوبت کاری نیاز می باشد

توضیح : اگر بخار مصرفی بالاتر از ۵ تن در ساعت یا واحد مجهز به تصفیه پساب و توان کل برق مورد درخواست بیشتر از ۶۰۰ کیلو وات باشد ۲ نفر پرسنل فنی در هر روز کاری منظور میگردد .
۴- کارمندان اداری و مالی:

 کارمندان اداری و مالی     تعداد کل کارکنان
۱نفر                               کمتر از ۱۰ نفر
۲نفر                               ۱۰ الی ۲۰ نفر
۳نفر                                 ۲۰ –۳۵ نفر
۴نفر                              بیشتر از ۳۵ نفر
توضیح : به ازای تعداد کارکنان بیشتر از ۳۰ نفر ، یک منشی که جزء کارمندان اداری و مالی در نظر گرفته میشود بایستی منظور گردد .

۵- کارمندان خدمات و کارگر ساده:

الف : سرایدار و نگهبانی : برای پرسنل کمتر از ۲۵ نفر یک نفر و بیشتر از ۲۵ نفر منظور میگردد.
ب: خدمات آبدار چی : به ازای هر ۲۰ نفر پرسنل واحد یک نفر محاسبه میگردد.
پ : راننده خودرو : رانندگان بر اساس نظر کارشناس فنی ، جزئی از کارکنان ماهر خط تولید منظور میگردد .

د – برآورد توان برق :

۱- بر آورد توان برق مورد نیاز:
الف : فرآیند تولید : بر اساس اطلاعات ورودی محاسبه میگردد که در صورت نیاز به سردخانه برق مورد نیاز به اطلاعات ورودی اضافه میگردد.
ب: برق و تاسیسات و تعمیرات :
۱-اطفای حریق مرکزی ۴۰ کیلو وات جهت پمپهای فشار قوی سیستم مرکزی آتش نشانی در نظر گرفته میشود.
۲-جهت هوای فشرده ۱۵ کیلو وات برای واحدهای کوچک محاسبه میگردد .
۳-جهت تصفیه پساب ۱۰ کیلو وات برای واحدهای کوچک محاسبه میگردد.
۴- جهت تسویه فیزیکی آب کمتر از ۵ متر مکعب در ساعت ۵ کیلو وات و بین ۵ تا ۱۰ متر مکعب در ساعت ۱۵ کیلو وات و بین ۱۰ تا ۲۰ متر مکعب ۲۵ کیلو وات و بین ۲۰ تا ۴۰ متر مکعب در ساعت ۴۰ کیلو وات و بیش از ۴۰ متر مکعب در ساعت جزء تاسیسات مورد نیاز از اطلاعات ورودی در نظر گرفته شود . در این محاسبات برق مورد نیاز پمپ ، و سیستم های خنک کننده ملحوظ گردیده ولی اگر اختلاف نیاز و جبرانی آب تصفیه فیزیکی ناچیز باشد کلیه مقادیر توان برق مورد نیاز با ضریب ۲۵% صرفا جهت چرخش ء تصفیه و نگهداری برای مقادیر فوق الذکر در نظر گرفته شود .

۵- اگر میزان جبرانی آب بدن املاح کمتر از ۲ متر مکعب در ساعت با شد توان برق مورد نیاز ۳ کیلو وات و اگر بین ۲ تا ۵ متر مکعب در ساعت باشد ۷کیلو وات و اگر بین ۵ تا ۱۰ متر مکعب باشد ۱۵ کیلو وات و اگر بین ۱۰ تا ۲۰ متر مکعب در ساعت باشد ۲۰ کیلو وات و برای بیشتر از ۲۰ متر مکعب در ساعت جزء تاسیسات مورد نیاز ( اطلاعات ورودی ) در نظر گرفته میشود . ( مقادیر توان برق مورد نیاز شامل کلیه مراحل تهیه ، تصفیه شیمیایی و نگهداری می باشد).

۶- بطور متوسط به ازای هر ۱۰۰ مگا ژول در ساعت آب داغ ۵۰/۱ کیلو وات و برای روغن داغ ۷۵درصد کیلو وات و برای بیشتر از یک کیگاژول در ساعت به ازای هر ۱۰۰ مگا ژول در ساعت آب داغ ۱ کیلو وات و برای روغن داغ ۵۰% کیلو وات توان برق مصرفی پیش بینی میگردد.

۷- به ازای تولید هر تن بخار در ساعت ۵۰/۱ کیلو وات و برای بیشتر از ۱۰ تن در ساعت ۱ کیلو وات در نظر گرفته میشود و به منظور جابجایی سوخت مایع ( گازوئیل – مازوت – نفت ) به ازای هر متر مکعب در ساعت معادل ۵۰% کیلو وات در نظر گرفته میشود.
توضیح : در خصوص برق سردخانه ها به لحاظ تنوع و ویژه گی های فنی، توان برق مورد نیاز آنها بایستی جز اقلام توان برق فرآیند تولید محاسبه و در اطلاعات ورودی منظور گردد .

ج : توان برق ساختمانها
به ازای هر متر مربع زیر بنای سالن تولید و ساختمانهای اداری رفاهی و خدماتی ۲۰ وات و برای انبارها و تاسیسات ۱۰ وات در نظر گرفته میشود .

د: برق محوطه
به ازای هر چراغ در فضای باز ۳۰۰ وات در نظر گرفته میشود ( برای واحد های بیش از یک نوبت کاری)

هـ : سایر

اختصاص میزان ۱۵% از مجموع توان برق مورد نیاز فرایند تولید، تاسیسات ساختمان ها و محوطه به منظور بر آورد بیشترین درخواست برق در نظر گرفته میشود .
توضیح : جمع موارد فوق ، برق مورد نیاز را تعیین و مبنای خرید برق از شبکه برق سراسری کشور خواهد بود

۱-محاسبه برق مصرفی سالیانه :
مجموع موارد ذیل برق مصرفی سالیانه را برحسب کیلو وات ساعت مشخص میگردد .
الف: مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی بصورت ذیل محاسبه میگردد:.
تعداد روز کاری در سال × تعداد نوبت کاری × ساعت مفید کاری × ضریب همزمانی ( ۸۰% ) × حداکثر توان مورد نیاز مجموع دستگاههای اصلی تاسیسات عمومی میباشد.
ب: مصارف برق جهت روشنایی و سایر وسایل جانبی در کل سطح زیر بنای تولیدی ( سالنهای تولید، انبارها و تاسیسات ) با احتساب ضریب همزمانی بصورت ذیل محاسبه میگردد .

مطلب پیشنهادی  طرح توجیهی چیست؟

( ۷۰ % ضریب همزمانی × مساحت سالنهای تولید × ۲۰ وات × زمان روشنایی × تعداد نوبت کاری × تعداد روز کاری در سال ( ۷۰% ) ضریب همزمانی × مساحت انبارها و تاسیسات × ۱۰ وات × زمان روشنایی × تعداد نوبت کاری × تعداد روز کاری در سال)

توضیح: زمان روشنایی در فرمولهای فوق حداقل ۸ساعت و برای واحدهایی که ساعت کار مفید کاری بیش از ۸ ساعت دارد برابر همان ساعت زمان روشنایی محاسبه میگردد .

ج: برق روشنایی محوطه بشرح ذیل محاسبه میگردد:
( ۷۰% ضریب همزمانی × مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی – خدماتی × ۲۰ وات× ۸ساعت × تعداد روز کاری).
د: برق ساختمانهای اداری – رفاهی و خدمات بشرح ذیل محاسبه میگردد:
( ۷۰% ضریب همزمانی × مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی – خدماتی × ۲۰ وات× ۸ساعت × تعداد روز کاری) .

هـ : برآورد آب مصرفی :
آب تصفیه فیزیکی شده
آبی که از فیلتر شنی عبور داده شود و در سیستم خنک کننده ها و یا عملیات شستشو در فرآیند تولید که از حساسیت زیادی برخوردار نباشند بکار می رود.

آب بدون املاح
که برای مصارف تولید بخار و یا مصرف در صنایع غیر حساس مورد استفاده قرارمیگیرد.

آب بدن یون
که نوعی آب مقطر می باشد و در صنایع دارویی با در جهت اضافه شدن به صنایع غذایی حساس بکار میرود .
توضیح : در هر سه مورد ، کل جریان آب روزانه از لحاظ مقادیر مورد نیاز و همچنین مقدار آبی که جهت جبران کمبود آب بایستی به سیستم چرخش آب اضافه شود ( چنانچه عملیات چرخش آب وجود داشته باشد ) مورد نظر بوده که بایستی جزء اطلاعات ورودی درج گردند .

۲- آب آشامیدنی و قابل شستشو:
در هر شیفت کاری به ازای هر نفر ۱۵۰ لیتر دیروز منظور می گردد .
۳-آب بمنظور آبیاری محوطه :
به ازای هر ۱۰۰ متر مربع فضای سبز ۱۵۰ متردرروز محاسبه میگردد .
۴- کل آب مورد نیاز سالیانه :
بر مبنای برآورد مصارف روزانه آب فرایند تولید + تاسیسات + آشامیدنی + محوطه و برای روزهای کاری سال، کل آب مورد نیاز سالیانه محاسبه میگردد.
۵-برآورد سوخت :
۱- بر اساس گازوئیل و یا گاز طبیعی
الف: بر اساس تولید بخار به ازای هر تن بخار مصرفی ۷۰ لیتر گازوئیل و به همان ترتیب یعنی۷۰ متر مکعب گاز طبیعی مصرف میشود . بخار آب مصرفی جزء اطلاعات ورودی می باشد
ب: بر اساس آب داغ و روغن داغ : در چنین شرایطی چون مبنای سنجش مگا ژول میباشد بنابراین به ازای هر ۳۰ مگا ژول ( انرژی حرارتی مفید ) بک لیتر گازوئیل و به همان نسبت گاز طبیعی ( ۰۰/۱ ) در نظر گرفته میشود .
ج : بر اساس سوخت مصرفی خط تولید :مصرف گاز طبیعی ، گازوئیل و مازوت میتواند بطور مستقیم در فرآیندهای تولیدی ( کوره ها – خشک کن ها –آهک پزی- شیشه سازی – آجر پزی سنتی و …) با نظر کارشناس پیش بینی گردد .( برحسب متر مکعب روزانه )
توضیح ۱- در صورتیکه انواع سوختها جز مواد اولیه مصرفی خط تولید باشد بایستی در اقلام مربوطه محاسبه و ماشین آلات آنها نیز پیش بینی شود .

توضیح ۲- جهت محاسبه مصارف روزانه در مواقعی که مصارف آب داغ – بخار آب – روغن داغ بر اساس ساعت باشد مجموع سوخت مورد نیاز هر ساعت در هر هشت ساعت و سپس در تعداد نوبت کاری ضرب خواهد شد.
۲- بنزین : به ازای هر اتوموبیل سواری و وانت ۳۰ لیتر در روز محاسبه و منظور گردد .
۳- گازوئیل : جهت وسائل نقلیه : برای لیفتراک گازوئیلی ۳۰ لیتر در روز و برای کامیون، تراکتور – لودر ۴۰ لیتر در روز محاسبه گردد.
۴- گازوئیل جهت گرمایش : برای هر یکصد متر مربع زیر بنا ۲۵ لیتر روزانه در طی سال منظور میگردد ۰ بشرح فرمول ذیل ):

۲۵ * ساختمانهای رفاهی واداری+ آزمایشگاه + سالن تولید متوسط مصرف روزانه گازوئیل جهت گرمایش  ۱۰۰  LITER

ز : ماشین آلات و تجهیزات :

ماشین آلات و تجهیزات اصلی که شامل تجهیزات فرآیند تولید ، آزمایشگاه و تعمیر گاه هستند براساس اطلاعات ورودی میباشند که هزینه نصب وراه اندازی حداقل ۵% در نظر گرفته میشود .
توضیح ۱: جدول مربوطه مشمول آن دسته از ماشین آلات و تجهیزات اصلی میباشند که ارزش هر یک از آنها ضربدر تعداد مورد نیاز شان بیشتر از ۵% ارزش کل ماشین آلات و تجهیزات اصلی طرح باشند که البته در محاسبه نهایی ۵% از سرمایه گذاری مورد نیاز جهت خرید ماشین آلات اصلی به مواد غیر مذکور یا سرمایه گذاری مورد نیاز جهت خرید ماشین آلات اصلی به موارد غیر مذکور یا احتمالا پیش بینی نشده تخصیص داده میشود وبا سرمایه گذاری ثابت جمع می گردد .

توضیح ۲ : تجهیزات سردخانه جز ماشین آلات و تجهیزات اصلی مورد نیاز بوده و لذا باید مشخصات فنی با ذکر هزینه های مربوطه در جدول قید گردند .

ح : تاسیسات :

۱- برق : فرض بر این است که برق مورد نیاز از شبکه برق سراسری بر اساس میزان مورد درخواست خرید میگردد .
۲- برق اضطراری : جهت اطفای حریق و یا نگهداری مواد اولیه در سرد خانه و یا جلوگیری از وقفه در مراحل پخت در کوره ها و راکتورها پیش بینی میگردد و اطلاعات آن جز اطلاعات ورودی میباشد .
۳- آب : بر اساس جمع آب مصرفی روزانه بر آورد میگردد و درصورتیکه مصرف آب خام کمتر از ۲۵ متر مکعب باشد از طریق آب لوله کشی تامین میگردد و برای بیشتر از آن باید اقدام به حفر چاه نمود .
۴- حجم مخزن آب: جهت نگهداری و ذخیره سازی برای ۲ روز آب مصرفی برحسب متر مکعب در نظر گرفته میگردد. برای مصارف لوله کشی – مخزن زمینی و برای چاه ، مخزن هوایی پیش بینی میگردد که اگر تکافو ننماید حوضچه و یا مخزن زمینی نیز اضافه میگردد که حجم مخزن هوایی حداکثر ۱۵۰ متر مکعب میباشد .

توضیح : کلیه تاسیسات آب بر اساس ۲۰ % بیشتر از حد مورد نیاز پیش بینی میگردد.

۴- نوع سوخت : صرفا گازوئیل و گاز طبیعی پیش بینی میگردد و در موارد مخصوص مازوت پیش بینی میگردد که بر اساس توصیه کارشناس صرفا برای خط تولید – تاسیسات لازم جهت تهیه- نگهداری و توزیع مازوت پیش بینی خواهد شد مخازن نگهداری سوخت مایع ( گازوئیل – مازوت ) به مدت ۳۰ روز کاری در نظر گرفته شود .

۵- گرمایش ساختمانها : در سالنهای تولید از بخاری صنعتی استفاده میگردد که به ازای هر ۲۷۰ متر مربع یک دستگاه محاسبه میگردد و برای ساختمانهای اداری – رفاهی – خدماتی و آزمایشگاه از سیستم شوفاژ مرکزی استفاده میگردد .
۶- سرمایش ساختمانها ( کولر و تهویه) : به ازای هر ۱۰۰ متر مربع ساختمانهای اداری – رفاهی – خدماتی – آزمایشگاه یک کولر آب ۴۰۰۰ و برای سالنهای تولید به ازای هر ۱۵۰ متر مربع ، یک دستگاه تهویه و به ازای هر ۲۰۰ متر مربع یک دستگاه کولر آبی ۶۰۰۰ در نظر گرفته شود . در صورت لزوم جهت سرمایش خط تولید برجهای خنک کننده پیش بینی میگردد .

۷- دیگ بخار: ظرفیت دیگ بخار ۲۵% بیشتر از حجم بخار مصرفی پیش بینی میگردد و درصورتیکه ظرفیت بخار قابل تولید بیشتر از ۴ تن در ساعت باشد از ۲ دیگ بخار به ظرفیت نصف بخار تولیدی استفاده میشود. برای مصارف بیشتر از ۱۰ تن بخار در ساعت از۳ دیگ به ظرفیت ۳/۱ بخار قابل تولید استفاده میشود .

۸- هوای فشرده : بطور معمول فشار نهایی Psi15 در نظر گرفته میشود که بر این مبنا یک کمپرسور – یک مخزن ضربه گیر و مخزن خشک کن و مخزن نگهداری موقت پیش بینی باید گردد .

۹- تصفیه پساب : براساس روشهای احداث حوضچه و هوا دهی اقدام میگردد .

۱۰-اطفای حریق : پمپهای قوی آتش نشانی و سیکل چرخشی آب و سیستم اعلام خطر و پخش کننده آب یا نازل بطور خود کار مورد نیاز است که بصورت مرکزی باید محاسبه گردد در غیر اینصورت به ازای هر ۱۰۰ متر مربع زی بنا یک کپسول و در صورت استفاده از دیگ بخار و یا روغن داغ ۲ کپسول اضافی در نظر گرفته میشود .

۱۱-باسکول : که جهت توزین مواد و یا محصولات حجیم و یا وزین پیش بینی میگردد.

برای واحدهایی که نیازمند میباشند یک باسکول ۶۰ تنی با حدود ۳۰ متر طول ( ۱۵۰ متر مربع فضای سبز ) و اتاقکی به مساحت ۱۰ متر مربع مورد نیاز است که متراژ به تاسیسات اضافه میگردد و محوطه باز به مجموع فضای باز اضافه میشود .

توضیح : در انتهای بخش تاسیسات این توضیح ضروری است که تاسیساتی بمنظور تامین بنزین پیش بینی میگردد ولی تاسیسات مربوط به گازوئیل یا گاز طبیعی بر اساس ۳۰% اضافه بر مصرف ، طراحی میگردد .مخازن گازوئیل حداقل باید برای ۲ ماه دوران فعال واحد تولیدی گنجایش داشته باشد .

۱۲-وسائط نقلیه : برای هر واحد بطور ثابت یک دستگاه وانت ونیز برای واحد های بیشتر از ۲۰ نفر یک دستگاه سواری در نظر گرفته میشود .

ط-برآوردزمین، ساختمان و محوطه سازی:

۱- زمین : حداقل ۵/۳ برابر مجموع سطح زیر بنا و سطح فضای باز برآورد میشود :
( مساحت زیربنا+ مساحت فضای باز ) × ۵/۳ = مساحت زمین
۳- ساختمان: ساختمانهای تولید- اداری – انبارها –تاسیسات- آزمایشگاه تعمیرگاه و سردخانه بر اساس نیاز

الف : بر آورد سطح ساختمان اداری :
به ازای هر مدیر ۳۰ متر مربع
به ازای هر مهندس ۲۰ متر مربع
به ازای هر کارمند اداری ۱۰ متر مربع
توضیح اینکه حداکثر مساحت کل ساختمانهای اداری ۱۲۰ متر مربع میباشد
ب: برآورد سطح نماز خانه و غذاخوری:
اگر N تعداد کل پرسنل باشد مساحت مربوطه برحسب متر مربع بصورت زیر محاسبه میگردد:

N< 15→ S = 30
N< 50→ S = 2×N
N< 51→ S 100 + (N-50) × ۱/۵

مقدار S سطح زیر بنا برای ۲ نوبت کاری تقسیم بر۵/۱ و برای ۳ نوبت کاری تقسیم بر ۲ خواهد شد .

تعداد کل پرسنل تولیدی × ا متر مربع
( ۲ یا ۵/۱ یا ۱ )

پ: بر آورد سطح ساختمان نگهبانی و سرایداری:
در مجموع ۴۰ متر مربع پیش بینی میگردد .

هـ : برآورد سطح فضای باز :
جزء اطلاعات ورودی میباشد .
توضیح مهم: اطلاعات ورودی تشخیص و خواسته سرمایه گذار و مهندس مشاور میباشد .

محوطه سازی :
الف : دیوار کشی
براساس مساحت زمین به نسبت طول به عرض زمین ( ۲ به یک ) میباشد و ارتفاع حصار کشی معادل ۲متر میباشد .
جذر ( کل مساحت زمین × ۲ ) × ۳ = طول دیوار کشی ( محیط زمین )
طول دیوار کشی × ۲= مساحت دیوار کشی

ب: مساحت خاکبرداری و تسطیح:
این مساحت برای زیر بنای ساختمانها + خیابان کشی + پارکینگ + فضای باز محاسبه میگردد .

ج: خیابان کشی و پارکینگ :
معادل ۲۰% مساحت زیر بنا × ۵/۳ میباشد.
چ: فضای سبز
معادل ۴۰% مساحت زیر بنا × ۵/۳ میباشد.
خ : چراغهای محوطه :
جهت روشنایی هر هشتاد متر مربع از محوطه به شرح ذیل محاسبه میگردد.

۸۰/۶/۰ * کل زیر بنا – زمین تعداد چراغهای محوطه

ی: هزینه های پیش بینی نشده :
برای مجموع ارزش ماشین آلات – تجهیزات خط تولید – آزمایشگاه و تعمیرگاه – تاسیسات عمومی – وسائط نقلیه – زمین – ساختمان – محوطه سازی و لوازم اداری معادل ۵/۳ % در صد در نظر گرفته میشود.

 

تیم تولید محتوا

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *