×
خانه » گلخانه » تولید نشاء گوجه فرنگی
12 اسفند 1398

تولید نشاء گوجه فرنگی

 

تولید نشاء گوجه فرنگی

کشت گوجه فرنگی در استان هرمزگان به صورت کشت خارج از فصل دراواخر تابستان و اوایل پاییز آغاز شده و با تامین گوجه فرنگی کشور در فصل سرد نقش مهمی را در تداوم عرضه محصول به بازار دارد. جهت تهیه نشاء باید ۶ تا ۸ هفته قبل از انتقال به زمین اصلی اقدام به کشت بذور تهیه نشا نمود. سن نشاء می تواند به طور معنی داری عملکرد ارقام را تحت تاثیر قرار دهد. در روش سنتی و مرسوم، بذرهای گوجه فرنگی در اوایل مرداد در خزانه های پوشیده از برگ درخت خرما کشت شده و در اوایل آبان ماه به زمین اصلی منتقل می گردد. تراکم باالی کشت در خزانه منجر به رقابت نوری شدید بین نشاءها شده و عالوه بر افزایش ارتفاع بوته، علفی شدن و نازک شدن آن را نی ً ز به دنبال دارد. مسلما رشد رویشی این چنین گیاهانی در زمین اصلی به خوبی انجام نشده و از پتانسیل خوبی جهت تولید محصول برخوردار نخواهند بود. با توجه به موارد ذکرشده، می توان نشاء مرغوب را در ظروف کشت با استفاده از محیط کشت مناسب تولید نمود و با موفقیت باالیی به زمین اصلی منتقل نمود.

مشخصات نشاء مرغوب

•بذر از رقم مرغوب و عاری از بیماری و آفات تهیه شده باشد.
•نشاء دارای ذخیره کربوهیدراتی خوب باشد . نشانه آن ساقه ضخیم است که می تواند گیاه را
عمود نگهدارد ، بطوریکه با زدن ضربه به پهلوی نشاء، نشاء به صورت فنری به جای خود برگردد
و چوبی بودن آن حس شود.

مطلب پیشنهادی  علت ترک خوردن گوجه گلخانه ای

•طول نشاء بین ۱۲ تا ۱۷ سانتیمتر باشد.
•رنگ ارغوانی پایین ساقه تشکیل شده باشد.
•ریشه ها سفید رنگ و از باال تا پایین مخلوط یا کالف را پوشش دهند.
•نشاء نبایستی زرد و دارای عالیم کمبود عناصر غذایی باشد.
•نشاء بایستی به خوبی در ۲ هفته آخر در خزانه مقاوم و سازگار با محیط بیرون شده باشد
و سپس بطور صحیح به مزرعه منتقل شود. هرگز عمل مقاوم سازی نبایستی درکنار زمین اصلی
انجام گردد.
•نشاء هایی که گل یا عالمت گلدهی را ندارند در زمین بهتر مستقر می شوند.
•نشاء با ۴ تا ۵ هفته سن بهترین می باشد.

معایب تولید نشاء بصورت سنتی

•مصرف بذر زیاد
• نیاز به واکاری
•زمان الزم برای آماده سازی و نگهداری و مدیریت بستر بذر
•مصرف نهاده های بیشتر در واحد سطح به دلیل طوالنی تر شدن فصل رشد
•درصد جوانه زنی پایین
•تولید نشاء های نامرغوب
میزان بذر مصرفی در کشت مستقیم ۲ تا ۵/۲ کیلوگرم در هکتار و در کشت نشایی ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم در هکتار است. تهیه نشاء به دوصورت سنتی درخزانه کرتی ) کشت بذرها با تراکم متوسط و به صورت نامنظم( و در روش مدرن نشاء که در حال حاضر در گلخانه ها مرسوم است، از ظروف کشتی استفاده می شود که خانه های کشت کوچک )سلول( به ابعاد ۵ × ۵ سانتی متر به عمق ۸ سانتی متر به صورت مخروطی دارد. این ظروف با مخلوط کشت مناسب که ممکن است پیت ماس یا کوکوپیت باشد پر شده و بذر درون آن ها کشت می شود. انتقال نشاء از درون این ظروف آسان بوده و به دلیل مخروطی شکل بودن ساختار ریشه ، به راحتی می توان نشاء را از ظرف خارج و بدون آسیب به ریشه در محل اصلی کشت کرد. در حالیکه در روش سنتی تلفات باالیی هنگام انتقال به زمین اصلی رخ می دهد و نشاء های باقی مانده هم از وضعیت خوبی برخوردار نمی باشند و رشد کمی را در اوایل خواهند داشت. از طرفی در زمان انتقال نشاء به زمین اصلی ریشه های گیاه قطع شده و پس از انتقال، مدت زمانی طول خواهد کشید تا رشد رویشی خود را آغاز کنند و به همین ترتیب محصول دیررس خواهد شد.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

طرح مارکت - تیم تولید محتوا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *